Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni

                          

Strona główna
Dokumenty
Dyrekcja
Galeria
Nauczyciele
Historia
Osiągnięcia
Rekrutacja
Samorząd
Linki
Kontakt
Plan lekcji
Napisali o nas
Uczniowie
Webmaster
Finanse
Biblioteka

Misja szkoły:
"Kształcenie się jest jak budowanie łodzi, którą wypłyniemy na oceany dorosłego życia"

Aktualności

I Powiatowy konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolbuszowskiego pod hasłem: "Moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna"
Dokumenty do pobrania:
- karta komisji
- karta zgłoszenia uczestnictwa
- regulamin konkursu
 
PROJEKT w ramach Działania nr 9.2 Priorytet nr IX POKL
 W bieżącym roku w ZSA-E realizowany jest projekt pt: „Młodzi Pasjonaci Kuchni” w ramach Działania nr 9.2 Priorytet nr IX POKL.
- ogólne informacje na temat projektu
- lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
- informacje o projekcie
- Młodzi Pasjonaci Kuchni
- zdjęcia z realizacji projektu
ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNO-EKONOMICZNYCH
Osiągnięcia sportowe w ZSA-E
Renowacja kaplicy Tyszkiewiczów
09/01/2009 - W Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej odbyło się  9 stycznia 2009r. spotkanie opłatkowe dla przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych i Zarządu Powiatu kolbuszowskiego. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Stanisław Olszówka,  wicedyrektor Witold Cesarz, opiekun Samorządu Uczniowskiego Paulina Woźny oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Marek Wójcicki, Mateusz Chmielowiec, Magda Jerzuchowska, Grzegorz Gancarczyk, Agnieszka Kardyś i Elżbieta Rzeszutek. Gośćmi Starosty Jozefa Kardysia, wicestarosty Waldemara Machety i Przewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Kopcia byli również przedstawiciele innych szkół ponadgimnazjalnych powiatu. Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy i błogosławieństwa opłatków oraz wspólnego składania sobie życzeń. Następnie wszyscy zgromadzeni (ze wszystkich szkół) śpiewali kolędy. I mimo, że święta już minęły na nowo poczuliśmy świąteczną, pełną życzliwości atmosferę.
 
08/01/2009 - odbyło się spotkanie opłatkowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Józef Kardyś – Starosta Kolbuszowski, Waldemar Macheta – Wicestarosta, Tadeusz Kopeć – Przewodniczący Rady Powiatu, Julian Dragan – sołtys wsi Werynia i Maria Wilk – Przewodnicząca Rady Rodziców. Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy, którą poprowadził ks. Jarosław Depczyński i błogosławieństwa opłatków. Następnie wszyscy składali sobie życzenia.
Na spotkaniu Stanisław Olszówka – Dyrektor szkoły, przypomniał o inwestycjach dokonanych w szkole w 2008 roku oraz wspomniał o potrzebach i planach, które mogą się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego. Jako wyraz podziękowania za pomoc w sfinansowaniu I etapu renowacji kaplicy Tyszkiewiczów z 1873 roku przy Zespole Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni zaproszeni goście otrzymali podziękowania oraz pamiątkowe zdjęcie wyremontowanej kaplicy. Mottem podziękowania są słowa Jana Pawła II, który mówił: „Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Strosta Kolbuszowski Józef Kardyś przedstawił plany na obecny rok i życzył obecnym błogosławieństwa Bożego i wszystkiego dobrego w nowym roku. Swoje życzenia przekazał również T. Kopeć i W. Macheta.

08/01/2009 - w dniach 8 i 12 stycznia w ramach przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi uczniowie klasy III Technikum ekonomicznego przeprowadzili wśród swoich kolegów i koleżanek rozmowy kwalifikacyjne. Skład komisji rekrutacyjnej ustaliła młodzież, do której powołani zostali następujący uczniowie: Paweł Koń, Karolina Kłosińska oraz Beata Michałek. Członkowie komisji przygotowali charakterystykę Firmy Budowlanej oraz zaprezentowali oferty pracy na następujące stanowiska: księgowego, pracownika fizycznego oraz specjalisty do spraw marketingu. Po przygotowaniu się do rozmowy kandydaci ubiegali się o pracę na wybrane przez siebie stanowisko w Firmie Budowlanej. Komisja rekrutacyjna, której przewodniczył Paweł Koń ostatecznie wybrała trzech kandydatów. Wyłaniając zwycięzców komisja oceniała w szczególności estetykę wyglądu, umiejętność autoprezentacji, poprawną argumentację oraz logikę wypowiedzi.Na stanowisko pracownika fizycznego w Firmie Budowlanej zatrudniony został Andrzej Kopeć, na specjalistę ds. marketingu zdaniem komisji najlepszym kandydatem był Marek Rodzeń, a na stanowisko księgowego zatrudniono Patryka Dziełyńskiego. Komisja rekrutacyjna oraz wszyscy kandydaci pretendujący na różne stanowiska w firmie ocenieni zostali przez nauczycieli nadzorujących przebieg rozmów kwalifikacyjnych : Panią Beatę Bryk i Panią Annę Wykę.

19/12/2008 - Ostatni dzień nauki przed świętami Bożego Narodzenia w Zespole Szkół – Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni był przepełniony świąteczną atmosferą. Uczniowie i nauczyciele obejrzeli „Jasełka” przygotowane przez grupę teatralną. Młodzi aktorzy zachwycali spokojem, znajomością tekstów i strojami. Przez śpiew kolęd wszyscy poczuli świąteczną atmosferę.  Opiekę nad przygotowaniem przedstawienia pełniły nauczycielki j. polskiego: Katarzyna Wachowska i Anna Kiwak.
Dyrektor Stanisław Olszówka przekazał życzenia świąteczne i noworoczne dla wszystkich uczniów i ich rodzin. Wręczył również nagrodę za „najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy” dla Justyny Twardowskiej. Najpiękniejszy stroik był wybierany przez wszystkich uczniów, którzy głosowani przez złożenie do urny karteczki z numerem stroika. Uczniowie uczestniczyli w klasowych spotkaniach „wigilijnych” podczas których dzielono się opłatkiem, degustowano wigilijne potrawy oraz śpiewano kolędy.  Takie spotkania przyczyniają się do tworzenia w szkole rodzinnej atmosfery.
18/12/2008 - Gimnazjaliści klas III wraz z wychowawcami z Raniżowa i Woli Raniżowskiej w dniu 18 grudnia 2008 roku gościli w naszej szkole. W przedświąteczny dzień rozpoczął się dla młodzieży z Gimnazjum od spotkania z Dyrektorem Stanisławem Olszówka i przedstawieniem informacji o Szkole. Następnie goście mogli uczestniczyć w „Jasełkach” przygotowanych przez grupę teatralna pod kierunkiem Katarzyny Wachowskiej i Anny Kiwak. Podczas śpiewania kolęd anioły, pasterze i królowie przebywali pośród Gimnazjalistów i wspólnie kolędowali. Po zakończeniu przedstawienia młodzież zwiedziła naszą szkołę, zobaczyła wyposażenie pracowni oraz mogła poczuć atmosferę w niej panującą. Gimnazjaliści zostali zapoznani z bardzo dobrymi wynikami matur i egzaminów zawodowych. Gimnazjaliści zwiedzili również Pałac Tyszkiewiczów i kaplicę dworską z 1873 roku. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez naszych uczniów podczas zajęć praktycznych z technologii gastronomicznej. Gimnazjaliści klas III z Raniżowa i Woli Raniżowskiej zostawili po sobie bardzo dobre wrażenie. Jesteśmy otwarci na dalsza współpracę z Gimnazjum z Raniżowa i Gimnazjum z Wilczej Woli. Serdecznie zapraszamy młodzież do wyboru naszej szkoły jako miejsca dalszego kształcenia i wszechstronnego rozwoju. Zapraszamy!
 
17/12/2008 -odbył się w ZSA-E w Weryni I Powiatowy Dzień Unii Europejskiej – konkurs skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem „Bożonarodzeniowa podróż po krajach Unii Europejskiej”. 25 uczestników z sześciu szkół naszego powiatu prezentowało swoje umiejętności w dwóch kategoriach: plastycznej              i teoretycznej – testowej. Jury złożone z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej i nauczycieli ZSA-E w Weryni nagrodzili następujących uczniów:
- w kategorii „Test”:
I miejsce         Anna Wyka (ZS w Woli Raniżowskiej)
II miejsce       Flora Pintena (Gminne Gimnazjum w Raniżowie)
III miejsce      Ilona Ozga (ZS w Woli Raniżowskiej)
Wyróżnienia: Elżbieta Mazan, Maksymilian Czachor, Mateusz Panek (ZSA-E w Weryni)
- w kategorii plastycznej:
I miejsce         Iwona Kopeć (ZS w Wilczej Woli)
II miejsce       Bernadeta Kutacha (ZS w Widełce)
III miejsce      Karolina Selwa (ZST w Kolbuszowej)
Wyróżnienie: Konrad Żur (ZSA-E w Weryni)
Nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz firmę „Auto-Pogoda” z Kolbuszowej, wręczyli dyrektor ZSA-E Stanisław Olszówka i pani wizytator Janina Wojtowska.
 
13/12/2008 -rozstrzygnięty został konkurs na „Najładniejszy stroik świąteczny”. W konkursie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Weryni oraz młodzież ZSA-E. I miejsce zajęła Justyna Twardowska uczennica klasy III a Technikum, w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. Laureatami II i III miejsca zostali uczniowie Szkoły Podstawowej.
 
12/11/2008 - odbył się finał wojewódzki olimpiady wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów szkół średnich z województwa podkarpackiego. Wielki sukces w konkursie odniosła szkoła z Weryni zajmując pierwsze miejsce. Uczeń klasy drugiej Technikum Agrobiznesu  Mateusz Twardowski z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni pokonał wszystkich konkurentów z 19 powiatów województwa podkarpackiego zajmując pierwsze miejsce.
Do konkursu ucznia przygotowywał nauczyciel ZSA-E w Weryni Bolesław Krzysztofiński zajmujący się również tą problematyką bo w szkole pełni on dodatkowo funkcję inspektora ds. bhp. Zakres tematyczny wiedzy jaką wykazywali się finaliści wojewódzkiej olimpiady obejmował:
-zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
-wiadomości z zakresu głównych zagrożeń występujących w gospodarstwach
-obowiązujące przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
-zakres działań Państwowej Inspekcji Pracy i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Mateusz Twardowski za zajęcie pierwszego miejsca otrzymał wspaniałe i bardzo cenne nagrody m.in.: rower górski, aparat cyfrowy, programy komputerowe, książki.
 
07/11/208 - Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
 
30/10/2008
Na przełomie października i listopada  w Zespole Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni  odbył się konkurs  na temat „Przyczyny bezrobocia i skuteczne sposoby jego zmniejszania w powiecie”.
Celem głównym konkursu było zachęcenie młodzieży do analizy i pogłębienie wiedzy o rynku pracy, pobudzenie do rozwijania zainteresowań sytuacją gospodarczą kraju, kształtowanie umiejętności analizy i oceny  rynku pracy w powiecie na tle województwa i kraju oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych.
Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy pisemnej, w której przedstawiono przyczyny bezrobocia i skuteczne sposoby zwalczania tego zjawiska w powiecie i kraju. Do organizatorów wpłynęło łącznie 8 prac.
Komisja oceniająca wyłaniając laureata konkursu brała pod uwagę:
- zgodność z tematyką konkursu,
- pomysłowość,
- umiejętność wskazywania precyzyjnych rozwiązań trudnych sytuacji społeczno – gospodarczych kraju,
- źródła  z jakich młodzież  czerpała informacje przygotowując pracę.
Konkurs  wygrała uczennica klasy 3 TŻB - Katarzyna Lubach.
Ponadto zostały przyznane przez komisję dwa wyróżnienia dla uczennic klasy 3 TŻB:
Anny Wilk i Pauliny Selwa
Laureatka otrzymała nagrodę rzeczową oraz dyplom, a pozostałe dwie osoby zostały wyróżnione dyplomami
 
30/10/2008
Na XXIV Sesji III Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej w dniu 30 października br. wręczono Stypendia Starosty Kolbuszowskiego za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2007/2008. Wśród stypendystów znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni - Barbara Karkut i Ewelina Rembisz. Stypendyści otrzymali po 1 000 zł.
Stypendyści musieli wykazać się wysoką średnią ocen - co najmniej 4,75 - wzorowym zachowaniem, wybitnymi osiągnięciami naukowymi.
         Szkoła wnioskowała również o stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Justyny Jaskot. Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Nasi stypendyści:
                   Barbara Karkut – uczennica klasy IV, która uzyskała średnią 5,0 w wyniku klasyfikacji za rok szkolny 2007/2008;
- I miejsce w II Powiatowym konkursie ,,Cudze chwalicie swego nie znacie…”,
- II miejsce w III Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Polsce i Ukrainie,
- I miejsce w II Powiatowym Konkursie Wiedzy o Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej i samorządzie lokalnym,
- I miejsce w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej,
- reprezentowała szkołę występując z grupą na skansenie podczas Dni Kultury Ludowej,
- redaguje Zintegrowany Magazyn Młodzieżowo-Kulturalny Powiatu Kolbuszowskiego.
                   Ewelina Rembisz – uczennica klasy II, która uzyskała średnią 5,06 w wyniku klasyfikacji za rok szkolny 2007/2008;
- brała udział w III Powiatowym Konkursie Recytatorskim poezji i prozy obcojęzycznej,
- brała udział w Konkursie Wiedzy o Francji i Bretanii.
 
 (materiał zaczerpnięty ze strony Powiatu Kolbuszowskiego)
 
30/10/2008 roku odbył się VII Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotyczno-Religijnej Sławię Cię Ziemio Ojczysta pieśnią i piosenką. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim pod patronatem: Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Kolbuszowskiego oraz Wójta Gminy Majdan Królewski.
 Każdy wykonawca mógł zaprezentować dwa utwory: patriotyczny i religijny. Jeden z tych utworów wykonany musiał być acapella, natomiast do drugiego utworu uczestnik mógł wybrać akompaniament dowolny.
 Jury oceniało dobór repertuaru, walory głosowe ,interpretację, muzykalność, a także ogólny wyraz artystyczny.
 Należy przyznać, że poziom wykonawców był bardzo wysoki.
Naszą szkołę reprezentowali Magda Jerzuchowska uczennica klasy I TtżTh i Mateusz Chmielowiec uczeń klasy I TŻ. Otrzymali oni wyróżnienia.
Gratulujemy!
 
10/10/2008 – Uroczystość Dnia Komisji Edukacji Narodowej – święto patrona naszej szkoły.
            W przeddzień Dnia Komisji Edukacji Narodowej odbyło się w naszej szkole potrójna uroczystość:
- nasza szkoła nosi imię Komisji Edukacji Narodowej, jest więc to święto wszystkich nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły,
- w tym dniu nauczyciele obchodzą dzień swojego święta,
- jest to dzień, w którym swoje ślubowanie składają uczniowie klas pierwszych.
            Na uroczystą akademię w tym dniu przybył Józef Kardyś - Starosta Kolbuszowski oraz nauczyciele emeryci z naszej szkoły. Dyrektor Stanisław Olszówka odebrał ślubowanie od uczniów klas pierwszych, którzy od tej chwili stali się w pełni uczniami naszej szkoły. Dyrektor przedstawił i przywitał na uroczystości wszystkich obecnych nauczycieli emerytów. Życzył nauczycielom zadowolenia z pracy i szczęścia w życiu osobistym.
            Józef Kardyś w swoim przemówieniu złożył życzenia nauczycielom i przedstawił inwestycje powiatu w dziedzinie oświaty.
            Został również przedstawiony program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Całość uroczystości zakończyło się wspólnym zdjęciem wszystkich nauczycieli.
 
06-08/10/2008 – Rekolekcje dla maturzystów w Przybyszówce
Uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w wyjazdowych rekolekcjach ewangelizacyjnych w ośrodku rekolekcyjnym w Przybyszówce. Uczestniczyło w nich 45 osób. Był to czas refleksji nad swoim dotychczasowym życiem i zastanowienia nad kolejnymi wyborami po ukończeniu szkoły.
Podczas rekolekcji ks. Paweł Tomom, Dyrektor Ośrodka Rekolekcyjnego przedstawił postać bł. Karoliny Kózki, patronki diecezji rzeszowskiej.
Rekolekcje prowadził ks. Franciszek Dziedzic – Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie. Prowadzone przez Niego rekolekcje były oparte na tekstach z Pisma Świętego.
 
03/10/2008 - Szkolny Konkurs pn. Najciekawsza Misja Szkoły rozstrzygnięty!
Celem konkursu zorganizowanego wśród uczniów Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w  Weryni było zmotywowanie młodzieży do kreatywnego myślenia, co miało propagować i kształtować postawy przedsiębiorcze. Zadaniem uczniów było sformułowanie misji szkoły, do której uczęszczają, zgodnie z definicją  i zasadami, określonymi w wymaganiach konkursowych. W szkolnym konkursie wzięło udział  38 uczniów. Jako najciekawsza została wybrana propozycja uczennicy klasy III TŻB Pauliny Kardyś brzmiąca:

Szkoła to budowanie łodzi, którą wypłyniemy na oceany dorosłości i społecznego życia

Poetycka myśl zwyciężczyni stanie się odtąd myślą przewodnią szkoły. Ponadto Komisja przyznała dwa wyróżnienia dla Elżbiety Rzeszutek uczennicy klasy III TŻB oraz Magdaleny Rogalińskiej uczennicy klasy III TE. Propozycje te nagrodzono za oryginalność i pomysłowość. Uczennice wyróżnione w konkursie wśród gratulacji i gromkich braw zebranych, otrzymały wspaniałe dyplomy. 

   

01/09/2008 - Uroczystość powitania nowego roku szkolnego rozpoczęła się od Mszy św. celebrowanej na boisku szkolnym przez nowego proboszcza parafii Weryni i zarazem nowego katechetę w naszej szkole – ks. Jarosława Depczyńskiego.
Po mszy św. odbyło się oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej Małgorzata Mokrzycka-Kwaśnik, Skarbnik Powiatu i Stanisław Stec, Sekretarz Powiatu. Dyrektor Stanisław Olszówka przywitał wszystkich uczniów i nauczycieli oraz przedstawił organizację nowego roku szkolnego. W szczególny sposób zostali przywitani uczniowie klas pierwszych i nowo zatrudnieni nauczyciele. Małgorzata Mokrzycka-Kwaśnik w imieniu Starosty Kolbuszowskiego złożyła wszystkim życzenia owocnej pracy i nauki w nowym roku szkolnym 2008 / 09.